Kiểu dáng công nghiệp tại

Để cạnh tranh, đứng vững trên thị trường, các nhà phát triển sản phẩm đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền của nhằm cải thiện kiểu dáng các sản phẩm.

Đáp ứng các điều kiện: có tính mới, có tính sáng tạo đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Tài liệu cung cấp bảo hộ kiểu dáng:

 •  Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp thể hiện được đầy đủ các góc nhìn của đối tượng cần đăng ký bảo hộ
 • Viết vản mô tả kiểu dáng sơ bộ: Công năng, các đặc điểm hình khối, đường nét
 • Giấy ủy quyền (Gửi lại khi nhận được yêu cầu đăng ký

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

 • Tiến hành tra cứu kiểu dáng công nghiệp
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp
 • Chuẩn bị hình vẽ/ảnh chụp và soạn thảo bản mô tả
 • Chuẩn bị, nộp và theo đuổi đơn kiểu dáng công nghiệp
 • Phản đối đơn kiểu dáng công nghiệp, khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ
 • Gia hạn hiệu lực và khảo sát tính hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
 • Đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
 • Đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng  kiểu dáng công nghiệp và các hợp đồng liên quan đến kiểu dáng công nghiệp
 • Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp
 • Tư vấn thực thi quyền độc quyền kiểu dáng công nghiệp
 • Đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện vi phạm
Chat