Dịch thuật

Chúng tôi có đội ngũ dịch thuật mạnh và một mạng lưới quan hệ các cộng tác viên dịch thuật có thể biên dịch tài liệu chuẩn xác bằng các thứ tiếng sau: tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Campuchia, tiếng Lào, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Nga.

Chat